Vi skapar ekonomiska och
 miljövänliga lösningar för skogen och dess produkter

VAD VI GÖR

Vi är ett företag som är helt inriktad på utveckling av produkter, system och tjänster som leder till bättre lönsamhet och mindre miljöbelastningar

produkter

Kravet på de produkter vi saluför eller kommer ta in i vårt sortimen är att de ska gynna både miljö och ekonomi.

tjänster

Som fristående företag garanteras alltid opartiska råd eller lösningar som helt är till nytta för kunden och miljön

Sala branden ödelade hela 10.000 hektar hösten 2016. Konstholmen räddade stora virkesvärden åt flera skogsägare genom att finna bästa möjliga avverkningsteknik för blöta lågmarker där rötterna till stor del var bortbrända.

Referenser

Konstholmen var huvudentreprenör för Västerås Stift Skog AB efter Sala branden. Avverkning av alla typer av skogar och rådgivare vid försäljning av alla virkessortiment. Det sista lasset med bränsleved kördes bort i november 2016. De nya plantorna  spirar redan gröna och fina i det sargade landsskapet.

KONTAKT
Telefon: 070 605 42 45
E-post: tommy@blom.se

Adress
Konstholmen 110
748 93 Österbybruk, Sweden

Organisationsnummer
559005-2329