fukthaltsmätare i flöde

Valmets fukthaltsmätare mäter fukthalten med tekniken mickrovågor.

CBA, Valmet Chip and Bark Moisture Analyzer

Mäter fukthalter i flöde på flis och bark inom spannet 0-70 % med stor precition

Fördelar

Kontroll av fukthalten före pannan ger möjlihet att optimera förbränningen vilket ger bättre ekonomi och mindre utsläpp.

Kontroll av fukthalten före massakokaren ger möjlighet att minimera användningen av kemikalier vilket också är bra för både ekonomi och miljö.

KONTAKT
Telefon: 070 605 42 45
E-post: tommy@blom.se

Adress
Konstholmen 110
748 93 Österbybruk, Sweden

Organisationsnummer
559005-2329