valmet mr moisture analyzer

- ersätter er energislukande ugn

valmet mr Moisture Analyzer

Valmets fukthaltsmätare öppnar nya möjligheter för effektivisering vid inmätning och förbränning av biobränslen. Dagens standard med ugnsmetoden tar ca 24 timmar vilket ofta innebär att biobränslet redan är uppeldat när resultatet är klart.

Tekniken med Magnetisk Resonans (MR) sänker mättiden till under två minuter.

enkel att använda

Kalibrering av analysatorn sker endast med vanligt kranvatten. Kalibreringen används för alla typer av material, d.v.s. inga materialspecika kalibreringar behövs. Analysatorn säger själv till när det är dags för den dagliga kalibreringen som tar ca fem minuter att genomföra. Själva mätningen är självinstruerande vilket säkerställer kvalitén.

Mycket hög precision

Analysatorn mäter vattenmängerna i proverna inom spannet 5-90 % fukthalt på alla typer av biologiskt material.
Kalibreringen sker med vanligt kranvatten. Sedan kan rena sortiment eller blandningar mätas utan omkalibrering.

Mätningsdata

Datorn i analysatorn genererar uppföljningar per leverantör eller sortiment samt trender. Datan lagras i analysatorn och kan skickas till skrivare, tas ut på USB minne kopplas till nätverk eller anslutas direkt till SDC.

typgodkänd

KONTAKT
Telefon: 070 605 42 45
E-post: tommy@blom.se

Adress
Konstholmen 110
748 93 Österbybruk, Sweden

Organisationsnummer
559005-2329