biobränsle

Förutsättningarna för biobränslen förändras ständigt genom politiska beslut och slutanvändarnas strävan att sänka sina kostnader.
Investeringar i sortiment med lång ledtid är riskabelt varvid kunskap om marknaden och dess trender är av mycket stor betydelse. Skörd av stubbar är ett sådan exempel som blivit en kostsam erfarenhet för många inblandade.
Sopor och returträ pressar just nu lönsamheten mycket hårt för energisortiment från klena gallringar och GROT (hyggesrester).
Det finns som väl är alltid nya affärsmöjligheter för biobränslen när övergripande kunskap finns om olika sortiment, trender och energibalanser lokalt i landet och inom EU.

Returträ

Konstholmen har långtidsavtal med Norrtälje Kommun och Söderenergi.

KONTAKT
Telefon: 070 605 42 45
E-post: tommy@blom.se

Adress
Konstholmen 110
748 93 Österbybruk, Sweden

Organisationsnummer
559005-2329