Vad vi gör

konstholmen

Består av tryck- och värmebehandlad naturkork, kallad BEC (Black Expanded Cork), med en
uppsugningsförmåga på cirka 10 gånger egenvikten av bland annat oljeprodukter.
Absorptionen sker på sekunder/minuter (temperaturberoende)
Absorberar inte vatten/skjuter bort vatten ur emulsioner
Kladdar inte vid mättnad
Läcker inte absorberat material under 50° C
Läcker inte vid tryck (MSBs “Gåsfotstest”)
Flyter på vatten, även vid mättnad
Energivärdet kan återvinnas vid förbränning

Biologisk Nedbrytning

Produkten kommer från ett naturligt mikrobiologiskt komplex, icke-GMO, som enzymatiskt bryter ned makromolekylerna från oljeprodukter till ytterst små och ofarliga fragment, dvs. enkla
kolkedjor, koldioxid och vatten. Komplexet aktiveras i kontakt med fuktighet och är verksamt
från 0° till 40° C.
Vid låga temperaturer, under 0° C, somnar det biologiska komplexet in och vaknar igen för
full funktion när temperaturen stiger, dvs. kan användas året om,

KONTAKT
Telefon: 070 605 42 45
E-post: tommy@blom.se

Adress
Konstholmen 110
748 93 Österbybruk, Sweden

Organisationsnummer
559005-2329