referensprojekt

brandområdet fagersta

Konstholmen var huvudentreprenör för Västerås Stift Skog AB efter Sala branden. Avverkning av alla typer av skogar och rådgivare vid försäljning av alla virkessortiment. Det sista lasset med bränsleved kördes bort i november 2016. De nya plantorna  spirar redan gröna och fina i det sargade landsskapet.

valmet mr till tierps fjärrvärme

Henrik Sandin, tekniker på Tierps Fjärrvärme, analyserar fukthalten i ett prov från en lastbil som just har levererat flis till fjärrvärmeverket.


Uttdrag ur artikel i SVEBIOS Bioenergitidning
Letade efter nytt sätt
Tierps Fjärrvärme letade efter ett nytt och effektivare sätt att göra invägning och provtagning av biobränsle.
– Vi kände att det gamla systemet har gått mycket bra, men att det var dags att göra ett lyft. Jag kom i kontakt med Tommy Blom som presenterade en fuktmätningsmaskin. Det kändes på en gång som en attraktiv lösning för vår del, förklarar Claes Sjögren.
 
Tre fördelar
– Maskinen har tre tunga fördelar i mina ögon. Den första är att maskinen är enkelt att använda genom en kort analystid, det tar två minuter, och en mycket enkel kalibrering. Den andra är att maskinen tar en relativt stor provmängd, cirka en liter, vilket ger en hög säkerhet. Den tredje fördelen är att den är godkänd av VMF. Dessa tre faktorer gjorde att jag gick vidare med denna fukthaltsmätare, säger Claes Sjögren.

KONTAKT
Telefon: 070 605 42 45
E-post: tommy@blom.se

Adress
Konstholmen 110
748 93 Österbybruk, Sweden

Organisationsnummer
559005-2329